Slovo dělá člověka.

Slovo dělá člověka.

vzdělávání | poradenství | komunikace

Slovo dělá člověka.

vzdělávání | poradenství | komunikace

Prezentování v němčině

Hallo, guten Tag, grüß Gott, dobrý den,

vítejte v on-line kurzu německého jazyka, v modulu
věnovaném hlavním pravidlům prezentování a základním prezentačním dovednostem v němčině.

Pohybujete se v prostředí, ve kterém je nutné příležitostně nebo často vystupovat, promlouvat a prezentovat před ostatními v německém jazyce? Domluvíte se “nějak”, používáte několik odposlouchaných frází a spoléháte na shovívavost kolegů či partnerů?
Zvládněte důležitou dovednost a zdokonalte se v německém jazyce.

Proč kurz prezentačních dovedností?
Zvládnete důležitou dovednostzdokonalte se v německém jazyce. Osvojte si základní prezentační dovednosti i slovní zásobu a fráze, které jsou nezbytné pro úspěšné vystupování a prezentování v němčině.

Pohybujete se v prostředí, ve kterém je nutné
příležitostně nebo často vystupovat před ostatními nebo prezentovat v německém jazyce? Domluvíte se “nějak”, používáte několik odposlouchaných frází a spoléháte na shovívavost kolegů či partnerů?

Pokud se s tím
nespokojíte, pokud se chcete zdokonalovat a pohybovat ve vzdělaném německy mluvícím firemním prostředí s větší suverenitou, tak jste v našem kurzu správně.

Co se v kurzu naučíte?
> základům prezentačních dovedností v němčině
> jak si prezentaci
připravit
> jak prezentaci
zrealizovat
>
slovní zásobě při užití prezentačních médií
> jak prezentaci v němčině
strukturovat
> základním
argumentačním vzorcům
> jazykové
kohezi v němčině
> vhodným formulacím k 
úvodu prezentace
> vhodným formulacím k 
tvrzení
> vhodným formulacím k 
argumentaci
> vhodným formulacím k 
přechodům mezi body a argumenty
> jak
shrnout informace
> jak zaujmout
stanovisko
> jak formulovat
závěr prezentace a výhled

Kurz je určený pro:

>
pracovníky ve firmách vlastněných kapitálem z německy mluvících zemí
>
studenty a pracovníky vystupující před kolegy či partnery z německy mluvících firem
>
mírně pokročilé studenty
>
každého, kdo se chce přiučit novým dovednostem v němčině

On-line kurz je rozdělen do následujících lekcí:

Úvod
1. Příprava
2. Realizace výstupu
3. Užití médií
4: Význam argumentace v německy mluvících zemích
5. Základní argumentační vzorce
6. Dílčí shrnutí a doporučení
7. Koherence a koheze
8. „Otvírák“ aneb podnět na úvod
9. Teze, tvrzení
10. Zdůvodnění
11. Přechody mezi argumenty
12. Přechody stupňování
13. Přechody mezi protiklady
14. Příklady
15. Podklady
16. Závěr

ZPfooter
Slovo dělá člověka.

(+420) 732 733 228 | Napište mi >

Herohero25 Instagram-25 applebooks YouTube-25